Zamawiający
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0225081809
Faks: 0225081803
Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

CSKDZP-2375/16/11/02/2018 - zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów i cześci do sprzętu medycznego

Informacje o zamówieniu
zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów i cześci do sprzętu medycznego
CSKDZP-2375/16/11/02/2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-02-12 10:00:00
2019-02-12 10:00:00
60 dni

: 2019-01-04 10:16:44
: Rosłon Marzena