Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.116.2022.RM - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia ulicy Wiosennej

Informacje o zamówieniu
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia ulicy Wiosennej
ZP.271.1.116.2022.RM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Usługi
2022-10-28 11:45:00
2022-10-28 12:00:00
2022-11-26

: 2022-10-20 11:15:53
: Mikołajewicz Rafał