Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 364
Faks:
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

63/2023 - Dostawy sukcesywne ryb mrożonych i śledzi

Informacje o zamówieniu
Dostawy sukcesywne ryb mrożonych i śledzi
63/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-05-29 08:00:00
2023-05-29 08:30:00
2023-06-27

: 2023-05-19 13:13:52
: BARANOWSKA Barbara