Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
Adampol 37
22-200 Włodawa
Tel.: 82 59 13 286
Faks:
Adres strony internetowej: https://spzozadampol.pl

DA.252.2.2023 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz stacji opisowej radiologicznej

Informacje o zamówieniu
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz stacji opisowej radiologicznej
DA.252.2.2023
Uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2023-02-03 09:00:00
2023-02-03 09:00:00
2023-03-04

: 2023-01-26 05:25:16
: Purc Adam