Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
ul. Mikołaja Kopernika 4
63-900 Rawicz
Tel.: 667 113 117
Faks:
Adres strony internetowej: pcuwrawicz.bipstrona.pl

PCUW.261.3.3.2022 - Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 350 000,00 zł

Informacje o zamówieniu
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 350 000,00 zł
PCUW.261.3.3.2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-08-08 08:00:00
2022-08-08 08:30:00
2022-11-05

: 2022-07-06 09:08:42
: Mitaľová Agata