Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/218/2022 - Dostawa kodowanego mikroskopu metalograficznego odwróconego do obserwacji w świetle jasnym i ciemnym

Informacje o zamówieniu
Dostawa kodowanego mikroskopu metalograficznego odwróconego do obserwacji w świetle jasnym i ciemnym
NA/P/218/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-08-30 10:00:00
2022-08-30 10:15:00
2022-09-28

: 2022-08-18 13:25:03
: Salamon Magdalena