Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

197/P/2018 - Dostawa produktów leczniczych

Informacje o zamówieniu
Dostawa produktów leczniczych
197/P/2018
przetarg nieograniczony
Dostawy