Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/117/U/19 - świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych

Informacje o zamówieniu
świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych
ZP/117/U/19
przetarg nieograniczony
Usługi
2019-02-27 10:00:00
2019-02-27 11:00:00
60 dni

: 2019-01-24 09:35:13
: Siemińska-Lińska Aleksandra