Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

18/SZ/2020/RPO - Dostawa odzieży chirurgicznej jednorazowego uzytku do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14.

Informacje o zamówieniu
Dostawa odzieży chirurgicznej jednorazowego uzytku do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14.
18/SZ/2020/RPO
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-11-02 10:00:00
2020-11-02 10:15:00
2020-12-31

: 2020-10-15 15:22:35
: Czaczkowska Renata