Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/3993/D/19 - Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników lokalnej sieci komputerowej.

Informacje o zamówieniu
Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników lokalnej sieci komputerowej.
ZP/3993/D/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-12-10 10:00:00
2019-12-10 11:00:00
60 dni

: 2019-11-06 12:20:06
: Dąbrowski Paweł