Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/4019/D/19 - dostawa sprzętu komputerowego - 4 części

Informacje o zamówieniu
dostawa sprzętu komputerowego - 4 części
ZP/4019/D/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-10-14 10:00:00
2019-10-14 11:00:00
60 dni

: 2019-09-04 11:39:08
: Zerbin Iwona