Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.013.2020 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności Narodowego Instytutu Karadiologii w okresie 24 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności Narodowego Instytutu Karadiologii w okresie 24 miesięcy
ZP.013.2020
przetarg nieograniczony
Usługi
2020-05-11 09:00:00
2020-05-11 09:00:00
2020-07-09

: 2020-03-19 11:47:31
: Kolasiński Michał