Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.49.2022.KM - Wykonanie w roku 2022 map z projektem podziału związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn - Koźle - Dz. nr: 718/4; 724/10; 721/4; 724/1; 721/5; 722/1 ob. Kłodnica, ul. Ignatzego Richtera.

Informacje o zamówieniu
Wykonanie w roku 2022 map z projektem podziału związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn - Koźle - Dz. nr: 718/4; 724/10; 721/4; 724/1; 721/5; 722/1 ob. Kłodnica, ul. Ignatzego Richtera.
ZP.271.1.49.2022.KM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Usługi
2022-05-25 12:00:00
2022-05-25 12:15:00
2022-06-23

: 2022-05-17 13:43:03
: Mazur Karolina