Zamawiający
Gmina Mogilany
Rynek 2
32-031 Mogilany
Tel.: 270-10-13
Faks:
Adres strony internetowej: www.mogilany.pl

ZP.271.1.26.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mogilany

Informacje o zamówieniu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mogilany
ZP.271.1.26.2019
przetarg nieograniczony
Usługi
2019-09-19 10:00:00
2019-09-19 10:05:00
60 dni

: 2019-08-28 14:02:30
: Fąfrowicz Beata