Zamawiający
Gmina Ceków-Kolonia
Ceków-Kolonia 51
62-834 Ceków
Tel.: 62 7631002
Faks: 62 7631151
Adres strony internetowej: http://ug.cekow.ibip.pl/public/

GPRiOŚ.271.2.6.2022 - Przebudowa drogi w miejscowości Morawin

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi w miejscowości Morawin
GPRiOŚ.271.2.6.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-05-16 09:30:00
2022-05-16 10:00:00
2022-06-14

: 2022-04-29 09:47:53
: Rosiakowska Jolanta