Zamawiający
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.
Lutycka 34
60-415 Poznań
Tel.: 8553510
Faks: 4152710
Adres strony internetowej: szpitalewielkopolski.pl

SzW/3/2019 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny

Informacje o zamówieniu
Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny
SzW/3/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-28 09:30:00
2019-11-28 10:00:00
60 dni

: 2019-10-01 13:29:33
: Grzybowska Izabela