Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/48/2021 - "Dostawa pasków do glukometrów na potrzeby Szpitala Wolskiego"

Informacje o zamówieniu
"Dostawa pasków do glukometrów na potrzeby Szpitala Wolskiego"
EP/48/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-12-01 08:00:00
2021-12-01 08:30:00
2021-12-30

: 2021-11-22 13:55:58
: Tarach Beata