Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.140.2022.RM - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.140.2022.RM
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-12-20 11:45:00
2022-12-20 12:00:00
2023-01-18

: 2022-11-23 13:51:07
: Mikołajewicz Rafał