Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

65/2021 - Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych
65/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-12-14 11:00:00
2021-12-14 11:15:00
2022-03-13

: 2021-11-10 09:59:21
: Jakimowicz Urszula