Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN- 20/20/13 - Usługa serwisowa systemu CliniNet

Informacje o zamówieniu
Usługa serwisowa systemu CliniNet
PN- 20/20/13
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-07-14 09:00:00
2020-07-14 10:00:00
2020-09-11

: 2020-05-25 10:30:02
: Bujnowska Magda