Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.050.2020 - Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych
ZP.050.2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-09-21 09:00:00
2020-09-21 09:00:00
2020-11-19

: 2020-08-17 07:48:19
: Kolasiński Michał