Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/231/2022/AZP - Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 14- 3

Informacje o zamówieniu
Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 14- 3
CRZP/231/2022/AZP
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-11-30 10:00:00
2022-11-30 10:15:00
2022-12-29

: 2022-11-22 10:47:29
: Bednarska-Gloza Aneta