Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP 3311/12/2020 - Dostawa środków kontrastowych do diagnostyki obrazowej

Informacje o zamówieniu
Dostawa środków kontrastowych do diagnostyki obrazowej
ZP 3311/12/2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-04-17 09:00:00
2020-04-17 09:00:00
30 dni

: 2020-04-06 13:37:33
: Bartnik Grażyna