Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP 3311/41/2019 - Zakup i sukcesywne dostawy produktów faramaceutycznych - różnych produktów leczniczych

Informacje o zamówieniu
Zakup i sukcesywne dostawy produktów faramaceutycznych - różnych produktów leczniczych
ZP 3311/41/2019
uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2019-09-27 09:00:00
2019-09-27 09:00:00
30 dni

: 2019-09-23 13:12:21
: Kaźmieruk Alicja