Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.102.2022.AJ - Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej - II POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej - II POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.102.2022.AJ
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-09-13 11:45:00
2022-09-13 12:00:00
2022-10-12

: 2022-08-24 12:39:57
: Janyk Agnieszka