Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-26/22/16 - Dostawa środków czystościowo-higienicznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa środków czystościowo-higienicznych
PN-26/22/16
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-06-14 08:00:00
2022-06-14 08:30:00
2022-07-13

: 2022-06-03 10:55:59
: Rynkowska Izabela