Zamawiający
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Juraszów 7/19
60-479 Poznań
Tel.: 8212359
Faks: 8233451
Adres strony internetowej: www.lutycka.pl

SZW/DZP/97/2022 - Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych
SZW/DZP/97/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-02-02 09:00:00
2023-02-02 10:00:00
2023-05-02

: 2022-12-23 12:20:58
: Bartkowiak Marta