Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.105.2022.AW - Przebudowa i rozbudowa strażnicy Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Jana Brzechwy 44 w Kędzierzynie-Koźlu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa i rozbudowa strażnicy Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Jana Brzechwy 44 w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.105.2022.AW
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-09-26 13:00:00
2022-09-26 13:15:00
2022-10-25

: 2022-09-08 14:44:27
: Janyk Agnieszka