Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/123/2022/AZP - Bezgotówkowa dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

Informacje o zamówieniu
Bezgotówkowa dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
CRZP/123/2022/AZP
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-08-25 10:00:00
2022-08-25 10:15:00
2022-09-23

: 2022-08-10 11:15:47
: Kolesińska Anna