Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

70/2022 - Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych poprocesowych z grupy 19 01

Informacje o zamówieniu
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych poprocesowych z grupy 19 01
70/2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-07-29 13:00:00
2022-07-29 13:15:00
2022-10-26

: 2022-07-01 09:56:27
: Harackiewicz Emilia