Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448
Faks: 261 416 110
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

144/2022 - wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, deratyzacji i monitoringu oraz utylizacji gryzoni i padłych zwierząt w wyznaczonych budynkach 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy oraz bloku mieszkalnego "Dom Medyka" przy ulicy Skromna 5.

Informacje o zamówieniu
wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, deratyzacji i monitoringu oraz utylizacji gryzoni i padłych zwierząt w wyznaczonych budynkach 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy oraz bloku mieszkalnego "Dom Medyka" przy ulicy Skromna 5.
144/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2022-11-25 08:00:00
2022-11-25 08:15:00
2022-12-24

: 2022-11-17 11:55:40
: BARANOWSKA Barbara