Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/07/2022 - Zatrudnienie dwóch terapeutów oraz informatyka do kawiarenki internetowej w ramach umowy zlecenie.

Informacje o zamówieniu
Zatrudnienie dwóch terapeutów oraz informatyka do kawiarenki internetowej w ramach umowy zlecenie.
EP/07/2022
Tryb podstawowy
Usługi
2022-01-24 08:00:00
2022-01-24 08:30:00
2022-02-22

: 2022-01-14 09:53:22
: Tarach Beata