Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN - 14/21/1 - Dostawa leków, materiałów stomatologicznych i okulistycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków, materiałów stomatologicznych i okulistycznych
PN - 14/21/1
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-08-31 08:00:00
2021-08-31 09:00:00
2021-10-05 08:00:00
2021-10-05 09:00:00
2021-11-28

: 2021-07-27 09:45:17
: Krajewska Anna