Zamawiający
Datacomp_użytkownik testowy
gen. Henryka Dąbrowskiego 24
30-532 Kraków
Tel.: 412-99-77
Faks: 412-99-77
Adres strony internetowej: www.ogloszenia.propublico.pl/test

01/2019 - Dostawa sprzętu komputerowego.

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego.
01/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-01-03 10:40:00
2019-01-03 10:45:00
60 dni

: 2019-01-03 09:59:39
: Wawrzyło Andrzej