Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

35/35PN/2020 - Usługi kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu"

Informacje o zamówieniu
Usługi kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu"
35/35PN/2020
przetarg nieograniczony
Usługi
2021-02-10 11:00:00
2021-02-10 11:15:00
60 dni

: 2020-12-16 09:33:57
: Panek Anna