Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448
Faks: 261 416 110
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

58/2022 - Dostawy różnych produktów leczniczych

Informacje o zamówieniu
Dostawy różnych produktów leczniczych
58/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-06-24 08:00:00
2022-06-24 08:30:00
2022-09-21

: 2022-05-23 09:38:34
: PRZYKŁOTA Agnieszka