Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks: +48124231565
Adres strony internetowej: www.onkologia.krakow.pl

ZP-271-59/19 - Dostawa leków programowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków programowych
ZP-271-59/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-20 11:00:00
2019-11-20 11:30:00
60 dni

: 2019-10-18 10:05:43
: Warmińska Joanna