Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

ZDP.T.2930/13/2022 - Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2983W w stronę Strzemeszna

Informacje o zamówieniu
Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2983W w stronę Strzemeszna
ZDP.T.2930/13/2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-16 09:00:00
2022-08-16 09:30:00
2022-09-14

: 2022-07-29 14:57:11
: Ryś Michał