Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448
Faks: 261 416 110
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

2/2019 - Dostawy sukcesywne środków czystości

Informacje o zamówieniu
Dostawy sukcesywne środków czystości
2/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-03-01 10:00:00
2019-03-01 10:30:00
60 dni

: 2019-01-19 17:23:49
: WOJCIESZAK Dariusz