Zamawiający
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0225081809
Faks: 0225081803
Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

CSKDZP-2375/05/03/07/2019 - zakup i sukcesywna dostawa dializatorów oraz cewników dializacyjnych

Informacje o zamówieniu
zakup i sukcesywna dostawa dializatorów oraz cewników dializacyjnych
CSKDZP-2375/05/03/07/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-04-03 12:45:00
2019-04-03 12:45:00
30 dni

: 2019-03-21 12:53:20
: Mąkosa Dorota