Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.46.2022.AW - Przebudowa ul. Wałowej w Kędzierzynie-Koźlu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa ul. Wałowej w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.46.2022.AW
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-06-07 13:00:00
2022-06-07 13:15:00
2022-07-06

: 2022-05-19 10:24:39
: Wesołowska Agnieszka