Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

25/SZ/2022 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury w 3 pakietach na okres 24 miesięcy do ZDL USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury w 3 pakietach na okres 24 miesięcy do ZDL USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14
25/SZ/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-12-28 10:00:00
2022-12-28 11:00:00
2023-03-27

: 2022-11-23 08:56:58
: Czaczkowska Renata