Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.74.2022.AP - Modernizacja placu zabaw w Żłobku nr 6 - III POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Modernizacja placu zabaw w Żłobku nr 6 - III POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.74.2022.AP
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-07-15 11:00:00
2022-07-15 11:15:00
2022-08-13

: 2022-06-28 09:19:02
: Pluta Angelika