Zamawiający
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0225081809
Faks: 0225081803
Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

CSKDZP-2375/19/11/01/2018 - Rozbudowa i modernizacja instalacji elektroenergetycznej dla potrzeb CSKMSWIA w Warszawie- II etap

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa i modernizacja instalacji elektroenergetycznej dla potrzeb CSKMSWIA w Warszawie- II etap
CSKDZP-2375/19/11/01/2018
przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2018-12-06 09:00:00
2018-12-06 09:00:00
30 dni

: 2018-11-19 16:11:52
: Mąkosa Dorota