Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

SZP.215-38/22 - Dostawa środków czystości

Informacje o zamówieniu
Dostawa środków czystości
SZP.215-38/22
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-10-14 10:00:00
2022-10-14 11:00:00
2023-01-11

: 2022-09-28 09:17:21
: Wiertelak-Lewandowska Anna