Zamawiający
Gmina Mogilany
Rynek 2
32-031 Mogilany
Tel.: 270-10-13
Faks:
Adres strony internetowej: www.mogilany.pl

ZP.271.1.18.2022 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Mogilany.

Informacje o zamówieniu
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Mogilany.
ZP.271.1.18.2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2022-12-01 10:00:00
2022-12-01 10:30:00
2022-12-30

: 2022-11-22 13:51:43
: Słowik Paulina