Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/5672/D/19/1 - Dostawa serwera obliczeniowego typu "rack" wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriami

Informacje o zamówieniu
Dostawa serwera obliczeniowego typu "rack" wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriami
ZP/5672/D/19/1
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-03-04 10:30:00
2020-03-04 11:00:00
60 dni

: 2020-01-31 09:16:03
: Korcz Aleksandra