Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

08/SZ/2021 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy do ZDL USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy do ZDL USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14
08/SZ/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-10-19 10:00:00
2021-10-19 11:00:00
2022-01-16

: 2021-09-10 11:52:17
: Czaczkowska Renata