Zamawiający
Brzeskie Centrum Medyczne
Sergiusza Mossora 1
49-301 Brzeg
Tel.: 4446575
Faks:
Adres strony internetowej: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

PN/3/2022 - Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, środków kontrastowych oraz akcesoriów pomocniczych do wykonywania badań TK dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Informacje o zamówieniu
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, środków kontrastowych oraz akcesoriów pomocniczych do wykonywania badań TK dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
PN/3/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-01-05 09:30:00
2023-01-05 10:00:00
2023-04-04

: 2022-11-24 15:25:08
: Tatarzyńska Agnieszka