Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP 3311/54/2018 - Zakup i sukcesywne dostawy refundowanych leków objętych programem lekowym: 1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową 2. Leczenie stwardnienia rozsianego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

Informacje o zamówieniu
Zakup i sukcesywne dostawy refundowanych leków objętych programem lekowym: 1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową 2. Leczenie stwardnienia rozsianego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
ZP 3311/54/2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-01-22 09:00:00
2019-01-22 09:15:00
60 dni

: 2018-12-19 10:01:06
: Kaźmieruk Alicja